VAD?

Smarta städer är Sveriges viktigaste branschöverskridande mötesplats med det senaste inom utvecklingen av framtidens smarta/uppkopplade och hållbara städer! Här får du ta del av aktuella projekt, ny teknik, erfarenhetsutbyten och gemensamma initiativ för att säkra utvecklingen för våra smarta och hållbara samhällen i Sverige!

 

Smarta städer arrangeras av Easyfairs i samarbete med Geoforum Sverige, branschorganisationen inom geodataområdet.

VARFÖR?

Vi står inför stora utmaningar när drivkrafter som digitalisering, urbanisering och globalisering förändrar vårt samhälle. Vi söker lösningar på problem kopplade till klimatförändringar, integration, delaktighet, infrastruktur, otrygghet och välfärd. Tar vi tillvara på drivkrafterna på rätt sätt kan vi använda ny teknik till att börja lösa problemen och skapa och leverera nya hållbara samhällstjänster som utgår från behov hos medborgare i hela landet. På detta sätt kan vi både utveckla vårt samhälle, säkra vår välfärd och få hjälp att nå våra miljömål.

VEM?

Här samlar vi deltagare från kommuner, myndigheter, företag och viktiga branschorganisationer som i sin vardag arbetar med ny teknik (visualisering, digitalisering, IoT, geodata, GIS) inom frågor som rör miljö, energi, integration, delaktighet, infrastruktur, säkerhet och välfärd. Tex självkörande bussar, automatiserade myndighetsbeslut, 5G nätets möjligheter, smarta energisystem, visualisering av stadsutveckling, integritet och säkerhet m.m.

Några av våra talare

”Allt som kan digitaliseras, kommer att digitaliseras. Och allt som kan automatiseras, kommer att automatiseras. Därför är det oerhört viktigt att vi i offentlig sektor börjar ta internet och digitalisering på allvar – inte som något sidoprojekt som körs på IT-avdelningen. På mötesplatsen Smarta städer får du med dig kunskaper och erfarenheter för att gå från idéer till digitaliserad verklighet.” – Palle Lundberg, stadsdirektör, Helsingborg stad

Konferens

Konferensen är en branschöverskridande storsatsning, med framstående talare, flera parallella spår, lärorika praktikfall och ny kunskap att omsätta i praktiken.

På konferensen medverkar framstående talare och programmet är framtaget i nära samarbete med branschorganisationer och myndigheter. Som deltagare får du ny kunskap och senaste rönen, riktlinjer, inspiration och ett breddat kontaktnät som underlättar nya utmaningar i praktiken.

Mässa

Utställningen är en aktiv, vibrerande mötesplats där utställarna bjuder in till workshops, diskussioner och showcase-miljöer. Tillsammans bildar alla medverkande till en kreativ arena där den smarta och hållbara stadens utveckling kan realiseras.

Här träffas företag, branschorganisationer, myndigheter och medier. Du får ta del av senaste nytt, lyssna på föreläsningar, delta i aktiviteter samt upptäcka lösningar, produkter och tjänster som ger praktisk verksamhets- och affärsnytta. Utställningen är kostnadsfri att besöka.

Sponsor och utställarmöjligheter

Vi erbjuder attraktiva sponsringsmöjligheter och lösningar för dig som företag eller organisation att synas och medverka på mässan och konferensen. Tag chansen att bli en del av mötesplatsen Smarta städer!

Få reda på senaste nytt om Smarta städer

Förnamn
Efternamn
E-mail
Jag godkänner att Easyfairs använder min mailadress i marknadsföringssyfte.
 

Följ Smarta städer på twitter

#Smartastäder2018
Arrangörer
Guldsponsorer
Silversposorer
Bronssponsor
Partners