Tack för två fantastiska dagar! 

Vi vill tacka alla utställare, besökare, sponsorer, talare, moderatorer och samarbetspartners för två fantastiska dagar!
Föreläsningarna läggs successivt upp HÄR.

VAD?

Smarta städer är Sveriges viktigaste branschöverskridande mötesplats med det senaste inom utvecklingen av framtidens smarta/uppkopplade och hållbara städer! Här får du ta del av aktuella projekt, ny teknik, erfarenhetsutbyten och gemensamma initiativ för att säkra utvecklingen för våra smarta och hållbara samhällen i Sverige!

 

Smarta städer arrangeras av Easyfairs i samarbete med Geoforum Sverige, branschorganisationen inom geodataområdet.

VEM?

Här välkomnar vi dig som arbetar med utveckling inom kommun, myndighet, företag eller viktiga branschorganisationer. Vi ser att du i din vardag arbetar med ny teknik (visualisering, digitalisering, IoT, geodata, GIS) inom frågor som exempelvis rör miljö, energi, integration, delaktighet, infrastruktur, säkerhet och välfärd.

VARFÖR?

Vi står inför stora utmaningar när drivkrafter som digitalisering, urbanisering och globalisering förändrar vårt samhälle. Vi söker bland annat lösningar på utmaningar kopplade till klimatförändringar, infrastruktur, integration, delaktighet, otrygghet och välfärd.

 

Tar vi tillvara på drivkrafterna på rätt sätt kan vi använda ny teknik till att börja lösa problemen och skapa och leverera nya hållbara samhällstjänster som utgår från behov hos medborgare i hela landet. På detta sätt kan vi både utveckla vårt samhälle, säkra vår välfärd och få hjälp att nå våra miljömål.

 

Under Smarta städer får du en chans att utvecklas i din yrkesroll genom ny kunskap om det pågående nationella arbetet, lokala praktikfall, aktuell forskning, riktlinjer och verktyg. Du får här hjälp i ditt eget arbete samtidigt som du får möjlighet att knyta branschöverskridande kontakter med personer som arbetar mot samma mål.

Keynotes

”Allt som kan digitaliseras, kommer att digitaliseras. Och allt som kan automatiseras, kommer att automatiseras. Därför är det oerhört viktigt att vi i offentlig sektor börjar ta internet och digitalisering på allvar – inte som något sidoprojekt som körs på IT-avdelningen. På mötesplatsen Smarta städer får du med dig kunskaper och erfarenheter för att gå från idéer till digitaliserad verklighet.” – Palle Lundberg, stadsdirektör, Helsingborg stad

Konferens

Konferensen är en branschöverskridande storsatsning, med framstående talare, flera parallella spår, lärorika praktikfall och ny kunskap att omsätta i praktiken.

Programmet är framtaget i nära samarbete med branschorganisationer och myndigheter. Som deltagare får du ny kunskap och senaste rönen, riktlinjer, inspiration och ett breddat kontaktnät som kan hjälpa dig att lösa utmaningar i praktiken. Bland mycket annat berör vi ämnen som självkörande bussar, automatiserade myndighetsbeslut, 5G nätets möjligheter, smarta energisystem, visualisering av stadsutveckling, integritet och säkerhet m.m.

Mässa

Utställningen är en aktiv, vibrerande mötesplats där utställarna bjuder in till workshops, diskussioner och showcase-miljöer. Tillsammans bildar alla medverkande till en kreativ arena där den smarta och hållbara stadens utveckling kan realiseras.

Här träffas företag, branschorganisationer, myndigheter, akademi, kommuner och branschpress. Du får ta del av senaste nytt, delta i aktiviteter samt upptäcka lösningar, produkter och tjänster som ger praktisk verksamhets- och affärsnytta. Utställningen är kostnadsfri att besöka.

Sponsor och utställarmöjligheter

Vi erbjuder attraktiva sponsringsmöjligheter och lösningar för dig som företag eller organisation att synas och medverka på mässan och konferensen. Tag chansen att bli en del av mötesplatsen Smarta städer!

Få reda på senaste nytt om Smarta städer

Förnamn
Efternamn
E-mail
Jag godkänner att Easyfairs använder min mailadress i marknadsföringssyfte.
 

Följ Smarta städer på twitter

#Smartastäder2018
Arrangörer
Guldsponsor
Silversposorer
Bronssponsorer
Mediepartner
Partners