Kan Smarta Helsingborg fungera som en blueprint för andra städer?

Hej Björn Lahti, Koordinator, Smarta Helsingborg!

Vad är Smarta Helsingborg?

Med satsningen Smarta Helsingborg har vi ambitionen ”världens mest engagerade invånare”. Med det gör vi ett avstamp i att använda tekniska lösningar, digitalisering, innovationer och samverkan på olika plan utifrån människans behov. Fokus är livskvalitet i samklang med hållbarhet. Det smarta uppstår i samverkan mellan olika lösningar och olika parter i partnerskap. En naturlig grund att bygga på är en plattform för data. Men det behövs mer och vi redogör för vårt arbete utifrån olika frågeställningar som tex: – Vad är det som gör en stad smart? – Vilken är stadens roll när makten flyttar mer och mer till staden i takt med urbaniseringen? – Vilka är stadens viktigaste erbjudanden för att nå hela vägen? – Är en stad smartare än sina invånare? – Kan Smarta Helsingborg fungera som en blueprint för andra städer?

Beskriv din bakgrund och roll i projektet?

Jag har en utgångspunkt i mitt arbete med att hantera en stads geografiska data över verksamhetsgränser för att möjliggöra större grad av nytta för stad och invånare. Med Platsen Helsingborg har jag etablerat en stadsgemensam plattform för geografiska data i syfte att bli en gemensam och mer insiktsfull stad. Nu får jag fullfölja arbetet med att växla över till en bredare arena i och med arbetet med Smarta Helsingborg. Älskar att utmana, ifrågasätta men också inspirera och hitta nya vägar till nya lösningar. Smarta lösningar i en smart stad!

Hör mer Smarta Helsingborg under Björn Lahtis föredrag Stad + Data = Makt? på konferensen Smarta städer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *