Hur lyfter vi en bransch till en framtidssäkrad industri?

Kanske är den enskilt allra viktigaste parametern inom det vi nu kallar digitalisering att man börjar ändra på processerna.

Om man vill raljera lite, skulle man kunna påstå att särskilt byggbranschen ännu inte lyckats bli en industri och inte lyckats dra industriella fördelar genom en omställning av sina processer och perspektiv som andra industrier gjort sedan decennier.


Några av de viktigaste komponenterna för att byggbranschen skall klara av att bli en framtidssäkrad industri är:

  • Ändrade processer, som tar sin utgångspunkt digitaliseringen
  • Osentimentalitet vad gäller hur och med vilka verktyg vilka processer skall genomföras
  • Stöd till individer för kontinuerligt lärande
  • Ett digitalt ledarskap – chefer, uppdragsledare och andra i ledande position behöver skaffa sig en mycket djupare kunskap om digitaliseringens förutsättningar och släppa den ofta traditionella attityden att det digitala i första hand handlar om teknik och inte är en strategisk fråga…
  • Långsiktiga strategier, utgående från organisationernas verkliga verksamhet, inte den senaste tekniken

 


Författare:

Michael Thydell, BIM-strateg, SWECO

Michael är en internationellt uppskattad föredragshållare och ofta anlitad visionär kring digitaliseringsprocesserna inom byggsektorn. Han har arbetat mer än 25 år med den teknik som numera kallas BIM. På Sweco arbetar han med att skapa möjligheter till ökad kvalitet, bättre lönsamhet och i slutändan bättre slutresultat för projekt och kunder med möjligheterna kring BIM och digitalisering. Han ingår även som skribent och verksamhetsutvecklare i Swecos så kallade ”Task Force Smart Cities”.

Den 22-23 nov kan du höra mer från Michael om hur vi kan skapa en hållbar och trygg stad i den allt snabbare utvecklingen inom digitalisering för bygg- och fastighetssektorerna.

LÄS MER OM MICHAELS FÖREDRAG | ANMÄL DIG TILL SMARTA STÄDER 2017 | LÄS MER OM SWECO

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *