Den innovativa lösningen Hidden City

På mässan finns möjligheten att ta del av den innovativa lösningen Hidden City som i år blev nominerad och utvald som en liten grupp finalister från över 470 bidrag på Smart City Expo World Congress 2018 i Barcelona.

Det började som en smått galen idé om hur man skulle kunna använda mixed reality för att kunna ”se” rör och ledningar under marken. Som att få en röntgenblick som underlättar planering och arbete med stora infrastrukturprojekt som exempelvis flytten av Kiruna.

Läs mer:

https://goo.gl/MS7Jg2
https://goo.gl/CNbA69

Du hittar Hidden City i CGIs monter E: 02

 

Se alla våra utställare här | Se konferensprogrammet härTill anmälan

Lär känna ÅF under Smarta städer

Lär känna vår silversponsor ÅF, spana in programmet nedan för att se vilka de har på plats och vad de kommer prata om under Smarta städer!

28 november

Tid

 

Programpunkt

 

10:45–11:30 Teknik i praktiken
ÅFs monter – Visual City
Visual City samlar alla utredningar och analyser inom stadsbyggnad i en dynamisk modell som gör det enkelt att testa olika scenarios, och hitta positiva synergieffekter.
Talare: Cecilia Windh, samhällsplanerare och processledare för Visual City på ÅF.
 

 

 

12:00 – 13:00

 

ÅFs monter – Den balanserade staden
Tysta områden blir mer sällsynta, vilket kräver innovativa åtgärder för bevarandet av platser som erbjuder rekreation och avkoppling.

Våra experter är på plats under hela mässan
Martin Hallberg, Sound Designer/ Concept Developer på ÅF och Samuel Tuvenlund, Acoustic Consultant Senior Specialist.

 

ÅFs monter – Citylogistik
I takt med att städerna växer ökar även behovet av varutransporter till och från staden. Hållbara transportlösningar krävs i städerna för att skapa ett trivsamt samhälle.

Vår expert är på plats under hela mässan
Pär Ström, Supply Chain Management

14:25 – 14:50  

ÅFs monter – Framtidens elnät
Hur Ellevio ser på framtidens smarta elnät och vad de har satt upp för mål? Stephan, projektledare och programansvarig på Ellevio, kommer och berättar om deras roadmap kring hur de kommer att jobba med detta. Allt från underhåll, fellokalisering, avbrottstider etc. och även hur investeringarna kommer att se ut för att realisera visionen.
Talare: Stephan Stålered, Senior Project Manager Acquisition & Integration på Ellevio.

14:30– 15:00  

Sal M8 – En Nollvision för framtidens städer
Så skapas en trygg, tillgänglig, ren och bullerfri miljö med platser där människor vill bo och leva.
Talare: Claes Tingvall, professor och seniorkonsult på ÅF. Han har tidigare varit Trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket och var med och utvecklade Nollvisionen. Karolina Pamp-Sandgren, strateg för kombinerad mobilitet på ÅF.

29 november

Tid

 

Programpunkt

 

10:00 – 11:00 Teknik i praktiken
ÅFs monter – After Summit från dag 1
Vi samlar ihop från föregående dag kring mässans fyra teman och drar ut synergier och samband – samtalet facilisteras av Kjell Person, senior smart city advisor på ÅF.
12:00 – 13:00  

ÅFs monter – Den balanserade staden
Tysta områden blir mer sällsynta, vilket kräver innovativa åtgärder för bevarandet av platser som erbjuder rekreation och avkoppling.

 

Våra experter är på plats under hela mässan
Martin Hallberg, Sound Designer/ Concept Developer på ÅF och Samuel Tuvenlund, Acoustic Consultant Senior Specialist.

 

ÅFs monter – Citylogistik
I takt med att städerna växer ökar även behovet av varutransporter till och från staden. Hållbara transportlösningar krävs i städerna för att skapa ett trivsamt samhälle.

Vår expert är på plats under hela mässan
Pär Ström, Supply Chain Management

13:30 – 14:00  

Stora scenen
Panel: Säkerhetsrisker med den smarta uppkopplade staden
Paneldeltagare: 
Lennart Waldenström, divisionschef Digital Solutions, ÅF deltar i paneldiskussionen

14:30 – 15:00  

ÅFs monter –  Smart belysning ökar tryggheten
Med smart belysning kan man t.ex. lättare övervaka staden, koppla in ambulans och polis när det behövs samt automatiskt öka ljusstyrkan vid eventuella händelser.
Talare: Ronnie Eriksson, Section Manager ÅF Lighting och en av branschens bredaste och mest erfarna profiler.

Panel: Transformationen till smarta hållbara städer

Konferensen bjuder på spännande presentationer och paneldiskussioner. Nedan finner du deltagarna i panelen ”Transformationen till smarta hållbara städer” som kommer att modereras av Anna Bellman den 29 november kl. 15.30-16.00 i Plenum, sal M2.

Susanne Ås Sivborg,
Generaldirektör för Lantmäteriet sedan den 1 januari 2017. Hon kommer närmast från Patent- och registreringsverket där hon var generaldirektör i 9 år. Hon är tf styrelseordförande i FMV och ledamot i Högskolan Väst, SIQ, KTH Holding och IVA.

Mats Lewan,
Författare, internationell föreläsare, futurist, konsult, journalist och forskningsanalytiker med fokus på framtid och teknik. Han har arbetat i mer än femton år som teknikreporter för tidningen Ny Teknik och startade även den framåtblickande digitala tidningen Next Magasin som han var redaktör för. Tidigare arbetade Mats internationellt som frilansjournalist och som reporter för CBS CNET News i San Francisco samtidigt som han deltog i programmet Innovation Journalism vid Stanford University. Mats har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från KTH i Stockholm.

Anna Eriksson,
Är sedan 1 september generaldirektör för den nya myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Anna har arbetat drygt 10 år med utveckling och digitalisering inom offentlig sektor och speciellt inom samhällsbyggnadsprocessen som utvecklingsdirektör på Lantmäteriet. Innan Lantmäteriet arbetade Anna med telekom och IT hos bl a Tele2 och ICA.

Hannes Sjöblad,
Chief Disruption Officer vid Innovationshuset Epicenter Stockholm. Han är verksam som rådgivare till företag och organisationer för att bistå dem att navigera de snabba teknikförändringarna. Han undervisar vid Singularity University Nordic och är en av grundarna av biohackerföreningen BioNyfiken.

David Trotter,
Försäljningschef IoT, Telia DivX

 

 

 

 

Se alla våra talare här | Se programmet här Anmäl dig till konferensen här

Smartare resor med Crowd Insights

Våra vanor kring resor och transporter behöver förändras, inte minst i de växande städerna, för att bli hållbarare. För att få bästa tänkbara bild av hur människor förflyttar sig arbetar den statliga myndigheten Trafikanalys med att utvärdera digitala verktyg – bland annat Crowd Insights, som drar nytta av anonymiserad och aggregerad data från mobilnäten.

Resor och transporter behöver bli smartare och mer resurseffektiva, och som ett led i detta arbete har den svenska regeringen tagit initiativ till samverkansprogrammet ”Nästa generations resor och transporter”, där de samlar olika aktörer inom området – för att gemensamt skapa innovativa lösningar och driva utvecklingen framåt mot ett mer digitaliserat och hållbart transportsystem.

Ett av de prioriterade områdena i programmet fokuserar på att hitta nya lösningar för resvaneundersökningar. Inom ramen för detta bjöd den statliga myndigheten Trafikanalys in Telia att medverka i ett pilotprojekt under hösten 2017, för att bidra med insikter kring svenskarnas resvanor med hjälp av anonymiserad och aggregerad* data från mobilnäten, vilket kallas Crowd Insights.1

 

Information om det faktiska resandet
Med Crowd Insights är det aldrig frågan om att analysera enskilda personers rörelsemönster, utan det handlar alltid om rörelser av grupper. Arbetet görs helt automatiserat utan manuell hantering, och ingen data som analyseras innehåller några som helst personuppgifter.

– Crowd Insights är ett sätt att få information om det faktiska resandet på ett sätt som är både snabbare och mer kostnadseffektivt än traditionella undersökningsmetoder, säger Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef på Telia. Han förklarar:

– Ett stort problem med de metoder som har använts hittills är att de ger för låga svarsfrekvenser, och där kommer digitala verktyg som Crowd Insights in i bilden.

Han konstaterar att de slutsatser som går att dra från Crowd Insights-data kan vara till stor nytta för bland annat beslutsfattare i kommuner, städer och offentliga verksamheter i planerings- och strategiarbete.

 

Lika tillförlitlig som traditionell data
I det pilotprojekt som Telia och Trafikanalys genomförde studerades långväga resor, det vill säga sträckor över 100 kilometer.

– Inom just det området finns det bra data att utgå från, vilket gjorde det möjligt att bedöma resultatet från Crowd Insights. Projektet har analyserats vid Linköpings universitet och i deras rapport2 framgår det att resestatistik baserad på aggregerad och anonymiserad mobilnätverksdata är lika tillförlitlig som traditionellt framtagen data.

Men med den stora fördelen, lägger han till, att Crowd Insights tillhandahåller omedelbara och övergripande insikter vilket i slutändan leder till att det går att få ett snabbare resultat.

– Istället för att behöva vänta i månader på att en undersökning ska färdigställas kan vi nu få uppdaterad data som är högst en vecka gammal. Det är en betydligt enklare process som gör det lättare att ta del av information och som ger oss insikter om vanor och behov precis här och nu, säger Magnus Leonhardt.

Nu ska man på Trafikanalys ta nästa steg, berättar Eva Lindborg som har varit ansvarig för pilotprojektet hos Trafikanalys:

– Nästa steg för Trafikanalys är att tillsammans med andra statistikansvariga myndigheter bygga vidare på samstämmigheten mellan data från mobilnätet och befintlig statistik och undersöka vilka dataunderlag vi behöver från operatörerna för att kunna omvandla deras data till kvalitetssäkrad officiell statistik, säger hon.

* Aggregerad data = Statistisk data där flera olika resultat slagits samman för att öka överskådligheten.

 

Not. Hållbar infrastruktur ingår i de 17 globala mål som världens stats- och regeringschefer antog på FN-toppmötet hösten 2015.3 Det är högt prioriterat, bland annat på grund av att över hälften av världens befolkning bor i urbana områden – en andel som väntas ha stigit till 70 procent år 2050.

 

Källa: Telia

Fotnoter
Läs mer om Crowd Insights: Crowd Insights klargör transportbehoven
2  Trafa.se
3 Regeringen.se
4 Källa: Regeringen.se

 

Besök vår Guldsponsor Telia i monter C: 08 under Smarta städer! 

 

Se alla våra utställare här | Se konferensprogrammet här| Till anmälan

Livräddningsutrustning med IoT-enheter

Helsingborgs Stad har tillsammans med Infracontrol, leverantör till StadshubbsAlliansen, genomfört ett pilotprojekt där man förser livräddningsutrustning med IoT-enheter som kan upptäcka om någon del av utrustningen saknas.

Uppkopplade saker, Internet of Things, har länge varit bundna till behov av kostsam strömförsörjning och kommunikation. Men med den nya, strömsnåla och trådlösa tekniken LPWAN (LowPower Wide Area Network, även kallat LoRa) är det möjligt att använda strömsnåla och kostnadseffektiva sensorer i helt nya tillämpningar. Flera av medlemmarna i Infracontrol Community, däribland Helsingborg och Norrköping, tar nu hjälp av den nya tekniken för att upptäcka fel innan de hinner ställa till problem.

I Helsingborgs Stad har ett av pilotprojekten genomförts, här berättar man om det: Vi förser livräddningsutrustning med IoT-enheter som kan upptäcka om någon del av utrustningen saknas. Larmen skickas via vårt LoRa-nät till InfracontrolOnline som sedan ser till att informationen når rätt person för åtgärd. Vi ser stora möjligheter med den nya tekniken när det gäller att upptäcka fel och brister i stadens infrastruktur.

Du hittar livbojen i StadshubbsAlliansens monter A: 04 under Smarta städer!

 

Se alla våra utställare här | Läs mer om mässan | Till anmälan

Umeå, Glasgow and Rotterdam visar vägen!

Umeå, Glasgow och Rotterdam är alla delar av RUGGEDISED, Europas Smart City Lighthouse- projekt. Dessa städer samarbetar för att demonstrera hur man kan kombinera IKT, e-mobility och energilösningar för att skapa en smart stad för alla. Projektledarna Carina Aschan, Umeå, Gavin Slater, Glasgow och André Houtepen, Rotterdam kommer tillsammans hålla sessionen ”3 Smart City Lighthouse stories from Umeå, Glasgow and Rotterdam” under torsdagen den 29 november där de berättar mer om RUGGEDISED projektet.

 

 

 

 

 

 

 

Umeås fokus i projektet kommer att ligga på ”Innovation District” som ligger öster om Umeås stadskärna, universitetsområdet. Läs mer om Umeås och RUGGEDISED.

Glasgow kommer att lägga sitt fokus på utvecklingen av ”Smart Street” som du finner i stadskärnan längst med George Street och Duke Street. Nyfiken på mer om Glasgows ”Smart Street”? Klicka här! 

Rotterdam introducerar ”the Heart of South” i RUGGEDISED projektet, vilket är den södra delen av Rotterdam. Där vill de implementera 13 smarta lösningar. Läs mer om Rotterdam och ”the Heart of South”.

 

Se alla våra talare här | Se programmet här Anmäl dig till konferensen här

Anders Lönnberg, generalkommisarie Expo 2020 till Smarta städer

Världsutställningen Expo 2020 äger rum i Dubai år 2020 med temat ”Connecting Minds – Creating the Future”. Detta blir regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjandet. Den svenska paviljongen har ett hållbarhetsperspektiv. Smarta städer och Framtida transporter är två av de fyra marknader som kommittén har valt att lyfta fram. Anders Lönnberg, generalkommissarie har uppdraget att planera och genomföra Sveriges deltagande. Under Smarta städers andra dag, torsdagen den 29 november kl. 16:00- 16:30 kommer Anders Lönnberg att prata mer om Sveriges största exportsatsning, detta vill du inte missa! Läs mer om Anders Lönnberg och hans session under Smarta städer!

 

 

Fun Fact om Dubai: Visste du att Shejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum har  fått igenom visionen att Dubai ska bli en av världens smartaste städer? 
Det talas om att införa en flygande taxiflotta samt en hyperloop mellan Dubai och Abu Dhabi. Läs mer om Dubias satsning för den Smarta staden.

 

Se alla våra talare här | Se programmet här Anmäl dig till konferensen här

Läs mer om våra Keynotes

Vi är stolta att kunna presentera fyra starka Keynote-talare med spännande sessioner som du som deltagare på konferensen får ta del av!

 

Först ut i programmet är Frans-Anton Vermast som håller sin session ”A liveable city is all about the citizens happiness!” under onsdagen 28 november kl. 10:15-10:45. Vermast arbetar som Strategy Advisor & International Smart City Ambassador vid Amsterdam Smart City. Läs mer om Frans-Anton Vemast HÄR!

Under samma dag föreläser även vår Keynote Sepehr Mousavi, ordförande för nationella kommittén, Hållbara smarta städer och samhällen. Du kan lyssna på Mousavis session ”Hur data och KPIer möjliggör för städer att uppnå deras agenda 2030-mål (How data and KPIs enable cities in reaching their agenda 2030 goals)” kl. 13:00-13:25. Läs mer om Sepehr Mousavi HÄR!

Årets inspirationstalare Gustaf Josefsson Tadaa avslutar första dagen med sin session ”Hur förändras makt, ansvar, beslutsfattande och medborgarskap när våra relationer digitaliseras?” kl. 16:50-17:30.  Josefsson Tadaa är entreprenör, organisationsutvecklare och futurist. Läs mer om Gustaf Josefsson Tadaa HÄR!

Torsdagen den 29 november kl. 13:00-13:30 är vi glada att Elena Fersman, Research Director, Machine Intelligence and Automation vid Ericsson samt Adjunct Professor vid KTH föreläser med sessionen ”AI Technologies in Smart Cities”. Fersman deltar även i en panel under samma dag. Du hittar mer information om Elena Fersman HÄR!

Se alla våra talare härSe programmet här | Anmäl dig till konferensen här

Fem kommuner presenterar sina Smart-stad-strategier och visioner för sin stad!

På konferensen kommer spännande paneldiskussioner att hållas! En av flera är andra är ”Fem kommuner presenterar sina Smart-stad-strategier och visioner för sin stad”. Bland deltagarna i panelen hittar du:

 

– Kristina Zakrisson, ks-ordförande, Kiruna kommun
– Johan Högne, digitaliseringsdirektör, Norrköping kommun
– Kristina Sundin Jonsson, kommunchef, Skellefteå kommun
– Ante Baric, Chief digital officer, Göteborg Stad
– Stefan Bergström, stadskommunalråd, Sundbybergs stad

 

Det här vill du inte missa!

Läs mer och se programmet här Anmäl dig till konferensen här