Alla är innovatörer!

Alla är innovatörer!

Medskapande medborgare

När innovation skapas är alla med, de som har idéer, de som har problem, de som har insikter, och många fler. För att skapa effekt gäller det att ha en struktur som stödjer bäst möjliga utveckling och att förse alla med rätt förutsättningar för att lyckas. Vi kommer presentera erfarenheter och skillnader från innovationsprojekt som levererar verkliga kundvärden.