Att hantera komplexiteten för Smarta städer

Att hantera komplexiteten för Smarta städer

Vi har en exponentiell utveckling inom det digitala området, samtidigt som vi har 30-åriga tidshorisonter inom traditionell samhälls- och trafikplanering. Vi har beslutsfattare från intressenter som inte är vana att samarbeta, som nu ska samarbeta och besluta om infrastruktur och en digital framtid som vi inte vet vilken den är. I Kjells presentation delar han med sig av sina erfarenheter från att ha samordnat intressenter och hanterat komplexitet för Smarta Städer.