Crowdsourcing som ett verktyg i digitaliseringen av gaturummet

Crowdsourcing som ett verktyg i digitaliseringen av gaturummet

Medskapande medborgare

Gaturummet förändras allt snabbare och ska räcka till fler än någonsin — bara i Stockholm kommer befolkningen att växa med 200,000 invånare till 2030, en ökning med 23% på bara några år. Samtidigt gör digitaliseringen att olika intressegrupper sätter nya krav på anpassad tillgänglighet i staden. Madelen Arnesdotter, affärsutvecklare på Mapillary, pratar om hur crowdsourcing av gatubilder i städer som Dhaka, Köpenhamn, och Valencia hjälper till att kartlägga och effektivisera gaturummet för olika medborgargrupper.