Den Serviceorienterade och informationscentriska kommunen

Den Serviceorienterade och informationscentriska kommunen

Medskapande medborgare

Kommunen har en bred och mångfacetterad demokratisk styrd verksamhet, med det självklara målet att tillhandahålla en kostnadseffektiv och rättssäker service till kommunens politiker, företag och medborgare. Nyckeln till framgång är som i alla verksamheter samverkan och kommunikation. Teknikutveckling inom t.ex. IoT och automation och etableringen av; verksamhetsmodeller, öppna interoperabla standarder och domänotologier, innebär att många om inte alla verksamhetsområden förändras och utvecklas mot att vara mjukvaru- och informationscentriska. Hur kan kommunens verksamhet och informationshantering utvecklas och anpassas för att dra nytta av de tekniska möjligheterna till en än bättre, medborgar- och företagsservice, och varför är den geospatiala informationen nyckeln till samverkan, kommunikation och transparens.