En IoT-lösning som banar väg för IoT-lösningar i hållbara smarta städer

En IoT-lösning som banar väg för IoT-lösningar i hållbara smarta städer

Hållbar energianvändning

Stadshubbar är en ny öppen basinfrastruktur för att enkelt kommunicera med sensorer, tillgänglig för alla. Stadshubbarna byggs och drivs av lokala kommunala stadsnät eller motsvarande och finns redan i ett trettiotal kommuner. De skapar en låg tröskel för tjänsteleverantörer och slutanvändare att etablera IoT-tjänster och -lösningar som påskyndar och förenklar digitaliseringen och utvecklingen av den smarta staden.
– Hör exempel på nya tjänster som etablerats, inte bara inom energi och hållbarhet utan flera områden.