Kollektivtrafikens roll i framtidens hållbara städer och regioner

Kollektivtrafikens roll i framtidens hållbara städer och regioner

Urban mobilitet

Kollektivtrafiken spelar en central roll i omställningen till ett mer hållbart transportsystem. Den traditionella kollektivtrafiken behöver vidareutvecklas för att kunna fylla den rollen, men behöver också förändras till följd av ny teknik, nya tjänster och förändrade behov.