En snabbare och hållbar samhällsplanering kräver digitaliserade processer!

En snabbare och hållbar samhällsplanering kräver digitaliserade processer!

Hållbar och trygg miljö

Hur ska vi snabba upp processerna för att underlätta och möjliggöra ett hållbart samhällsbyggande? Vad ska regeringen göra, vad ska kommunerna göra, vad ska det privata näringslivet och våra lärosäten göra för att ta Sverige till en frontposition inom hållbart samhällsbyggande? Digitaliseringen ger möjligheter att vässa oss i samverkan, standardisering, utbildning och deltagande.