Ett social-ekologiskt perspektiv på den smarta staden: Vad säger forskningen?

Ett social-ekologiskt perspektiv på den smarta staden: Vad säger forskningen?

M2

I detta föredrag sammanfattar vi några viktiga forskningsinsikter kring den smarta staden och belyser den digitala teknikens möjligheter och utmaningar för att skapa en resilient och hållbar stad i en tid då människans verksamhet har en global påverkan på jordens klimat och ekosystem.