Framtidstryggad i den smarta staden

Framtidstryggad i den smarta staden

Hållbar och trygg miljö

– Hur skapar vi en hållbar och trygg stad i den allt snabbare utvecklingen inom digitalisering för bygg- och fastighetssektorerna?
– Spaning på vad som sker i nutid och vad som är på gang i den närmaste framtiden
– Konkreta exempel på hur en organisation kan göra sig ”framtidssäkrad” genom ett strategiskt perspektiv.