Från p-platser till mobilitet som del av hyran – En resa mot det nya mobilitetslandskapet

Från p-platser till mobilitet som del av hyran – En resa mot det nya mobilitetslandskapet

Urban mobilitet

Mobilitetslandskapet förändras, städerna förändras, stadens innevånare förändras – nu är det dags att förändra vår syn på vad som skall ingå i vårt boende. Parkeringsplatser subventioneras genom hyran, men vem ansvarar för att mobilitet finns tillgänglig för de boende? Kommer vi få se mobilitetskostnad som en del på hyresavin ?
Ny affärsmodeller och lösningar testas runt om i Sverige där parkeringar byts ut mot mobilitet – föredraget tar oss genom det förändrade mobilitetslandskapet och ger oss en inblick i nya lösningar.