Geodata som motor i den smarta staden – för medborgarna

Geodata som motor i den smarta staden – för medborgarna

Medskapande medborgare

Göteborgs Stads mål är att alla medborgare ska vara inkluderade, insatta, jämställda, integrerade, trygga och lyckliga. Hur kan geodata vara en motor för att få dessa grundläggande byggstenar på plats?

Under denna presentation blir du inspirerad av Eric Jeansson som berättar hur Göteborgs Stad med geodata som motor

– involverar medborgarna genom verklighetstrogen visualisering

– tar fram beslutsunderlag för planering av en trygg, hållbar och smart stad för medborgarna

Geodata är utan tvekan en av de viktigaste nycklarna i en smart och effektiv stad. Beslut, stora som små, tas ofta utifrån ett geografiskt sammanhang. Frågor kring samhällsplanering, transporter, omsorg och skola, eller demokrati och integration, handlar ofta om en plats eller en funktion, i tid och rum, och hur denna i ett medborgarperspektiv kan fungera på bästa sätt.

I stadens planering är det av stor vikt att vi har en öppen, inkluderande och förklarande process som möter stadens och medborgarnas krav. Staden är idag också ett så komplext system att vår planering och styrning av denna måste ha sin utgångspunkt i tvärdisciplinära modeller, med utgångspunkt från just geodata.