Hållbar stadsdelsutveckling och energieffektivisering av miljonprogramsområdet Linero i Lund

Hållbar stadsdelsutveckling och energieffektivisering av miljonprogramsområdet Linero i Lund

Hållbar energianvändning

70-talsområdet Linero i Lund har genomgått och genomgår en stor omvandling från ett perifert betongområde till en diversifierad stadsdel. Området har förtätats och de gamla husen renoveras på ett varsamt och kostnadseffektivt sätt samtidigt som energiprestandan blir lika bra som i nya hus. Arbetet i Lund har också varit förebild för en metodik för energieffektivisering av stadsdelar som tagits fram inom projektet Cityfied.