Så arbetar Gävle för en smart stad med hjälp av Gävle Innovation Arena

Så arbetar Gävle för en smart stad med hjälp av Gävle Innovation Arena

Medskapande medborgare

Gävle kommun skapar framtidens förutsättningar för medborgarna genom sitt arbete inom området: smarta, hållbara staden och samhället. En viktigt del i arbetet är initiativ som Gävle Innovation Arena. Det är en samverkansplattform skapad för att stödja, locka och utmana gränsöverskridande forskning och utveckling. Framtidens lösningar i smarta, hållbara, livskraftiga städer och samhällen skapas genom att dela, medskapa och samverka runt resurser som data, tekniska lösningar, processer, kunskap och idéer – Lyssna på exempel på hur Gävle på ett pragmatiskt sätt bygger sin framtid inom detta område.