IoT som drivkraft för framtida stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

IoT som drivkraft för framtida stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

Hållbar energianvändning

För att nå hållbarhetsmålen måste morgondagens städer bli mycket mer datadrivna. Innovationskraften i IoT kan endast utnyttjas till fullo om stadens förvaltningar börjar interagera internt och externt på ett helt nytt sätt – tekniskt såväl som organisatoriskt. Vi kommer att konkretisera detta med ett befintligt projekt, inom utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden, som handlar om hur jobbar vi med olika typer av data och tjänster över en öppen plattform.