IRIS – EU-projektet om nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT

IRIS – EU-projektet om nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT

Hållbar energianvändning

I den globala konkurrensen om tillväxt och investeringar är städernas attraktivitet som miljö för lärande, innovation och affärsverksamhet viktigt för framgång och god livskvalité. Därför måste städerna erbjuda lösningar för att öka resurseffektiviteten inom energisystem, rörlighet och luftkvalitet. Genom att demonstrera energilagring i uttjänta bussbatterier och energimoln för fastighetsägare adresserar IRIS-projektet förväntningar på lösningarna.

Om IRIS: IRIS är ett femårigt EU-projekt med start 1 oktober 2017. Inom IRIS ska vi testa nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT. Totalt samverkar 43 aktörer från 9 länder. Johanneberg Science Park koordinerar projektet på uppdrag av Göteborgs Stad. Johanneberg Science Park är en innovationsmiljö på Chalmersområdet i Göteborg som ägs av Göteborgs Stad, Chalmers och näringsliv.