Klimatneutrala städer 2030 genom digitalisering och medborgarengagemang

Klimatneutrala städer 2030 genom digitalisering och medborgarengagemang

Digitalisering kan stärka välbefinnande och bidra till hållbara livsstilar. För det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities (2017-2030) är medborgarengagemang och digitalisering viktiga möjliggörare som kan påskynda klimatomställningen i svenska städer.  I programportföljen finns redan 21 projekt, som till exempel undersöker hur digitala tjänster och infrastruktur kan stärka social gemenskap mellan stadens invånare och frammana livskraftiga städer. Viable Cities tredje utlysning Klimatneutrala städer 2030 inbjuder inte minst civilsamhället att delta i innovationsprojekt som leds av kommuner som vill mobilisera för snabbare omställning till klimatneutralitet.