Materials Passports – en väg för att skapa cirkulära flöden inom bygg- och fastighetsbranschen?

Materials Passports – en väg för att skapa cirkulära flöden inom bygg- och fastighetsbranschen?

Hållbar och trygg miljö

Vad vill vi uppnå med EU-projektet BAMB (Buildings As Material Banks)?
Hur når vi dit?
Vad är materials passports och hur kan de hjälpa oss att skapa hållbara cirkulära flöden?
Hur arbetar vi för att skapa materials passports?