PANEL: Hur kan digitaliseringen skapa förutsättningar för medborgarna att tillfredsställa sina behov och önskningar i framtidens stad?

PANEL: Hur kan digitaliseringen skapa förutsättningar för medborgarna att tillfredsställa sina behov och önskningar i framtidens stad?

Hållbar och trygg miljö

Genom ökad urbanisering ställs stora krav på att samhällen utvecklas till platser där människor vill arbeta och bo nu och i framtiden. En smart stad är helt enkelt en stad som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att göra livet enklare och bättre.

Moderator: Maria Gårdlund och Daan Cedergren, SWECO