Samhällsbyggnadsområdets roll för social hållbarhet i den digitala smarta staden

Samhällsbyggnadsområdets roll för social hållbarhet i den digitala smarta staden

Trygga samhällen

Städer och kommuner växer. Kommunerna har ett stort ansvar att möjliggöra en hållbar och smart tillväxt. Många kloka digitala lösningar arbetas fram i städer och kommuner men fokus fram till nu har varit på de tekniska lösningarna i sig och de system som kan avlastas. Inom samhällsplaneringen pratar vi ofta om lösningar som sopsug, smarta energilösningar och självkörande fordon. Det vi sällan pratar om är de effekter olika digitala lösningar i en smart stad kan ha för den sociala hållbarheten på både kort och lång sikt. Vad är samhällsbyggnadsområdets roll när det gäller den digitala smarta staden kopplat till social hållbarhet? Vilka krav ska vi ställa i tex markanvisningar? Hur kan vi lära oss inkludera resultat i mjuka frågor inom den hårdare samhällsplaneringen? Kan vi utveckla livscykelanalyser för byggprojekt utifrån sociala dimensioner?