Service design och Design thinking - En iterativ och effektiv metod att samskapa framtidens samhälle med både medarbetare och medborgare

Service design och Design thinking - En iterativ och effektiv metod att samskapa framtidens samhälle med både medarbetare och medborgare

Medskapande medborgare

• Vad är service design och design thinking?
• Hur gör man för att praktiskt och effektivt involvera medarbetare och medborgare i att samskapa och samutveckla framtidens samhälle?
• Utifrån-och in: Hur kan vi förstå medborgares verkliga behov och drivkrafter och utgå från dessa i vår prioritering av framtidens lösningar för den smarta staden?
• Med Medborgarupplevelse som utgångspunkt och empati som verktyg: Hur gör man research och utveckling i samma process och hur och när använder man kundresor, tjänstekartor och kvalitativ research?