Sharing Made Simple, SMS –Medskapande för en hållbar stadsutveckling

Sharing Made Simple, SMS –Medskapande för en hållbar stadsutveckling

Medskapande medborgare

Bidrar delningstjänster till en resurseffektiv och hållbar stad? Hur kan offentliga-, privata- och idéburna aktörer tillsammans med medborgarna i staden skapa värden i en framväxande delningsekonomi? Med fokus på att utvärdera delningsekonomins möjligheter och risker vill vi presentera hur Sharing Cities Sweden skapar nya möjligheter för både medborgare och organisationer att bidra till en hållbar stad och samtidigt skapa värden som stannar i lokalsamhället.