Smarta Gator- trygga urbana stråk i staden

Smarta Gator- trygga urbana stråk i staden

Trygga samhällen

Framtidens urbana stråk. Gatunätet är en viktig stadsbyggnadsresurs i den växande staden. Genom att omvandla stora vägar till urbana stråk kantade av ny stadsbebyggelse, tvärkopplingar, service och verksamheter kan dessa utvecklas till livfulla stadsrum som får omgivande stadsdelar att växa ihop.