Stadsplanering för självkörande fordon

Stadsplanering för självkörande fordon

Urban mobilitet

Vad betyder autonoma fordon för vår stadsmiljö? Vilka fördelar och nackdelar kan tekniken komma att få på gator, parker och torg? Om det och närliggande frågor handlar ett internationellt uppmärksammat projekt som drivs av Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.