Visualisering och analyser av byggnadsbeståndet för hållbar energianvändning

Visualisering och analyser av byggnadsbeståndet för hållbar energianvändning

Hållbar energianvändning

Renovering av byggnader är ett av de viktigaste områdena för att sänka Sveriges totala energianvändning. Hållbar renovering är en stor utmaning då ekonomiska, miljömässiga, sociala och kulturhistoriska aspekter måste beaktas. Användning av 3D-stadsmodeller möjliggör intelligenta och snabba analyser av byggnadsbeståndet och också att de på ett enkelt sätt kommuniceras med olika intressenter. Både teoretiska och praktiska utgångspunkter kommer att behandlas utifrån en rad olika forskningsprojekt.