Rensa

Rensa

Monternummer: D:10

Med ett tydligt miljö- och teknikfokus skapar Rensa förutsättningar för nästa generations matavfallshantering. Vi levererar fett- och matavfallssystem till såväl storkök som till hushållsprojekt. Våra kunder är b.la kommuner, fastighetsägare och restauranger. Med våra systemlösningar sparar vi både på miljön och förenklar vardagen för flertalet yrkesgrupper.

Genom ett nära samarbete med våra kunder, oftast projektets tekniska konsulter, har vi möjlighet att skräddarsy systemlösningar innan och under arbetets gång och vi tar med oss nyfikenhet och produktutveckling in i varje nytt projekt. Rensa genomsyras av hållbarhet, kvalitet och framåtanda. Vi har ständigt ett öra mot marknaden och våra lösningar ingår i flertalet pilotprojekt runt om i Sverige där Rensa bistår med teknik, rådgivning och problemlösning. Vi ser matavfall och fettslam som en resurs snarare än ett problem. Genom att förenkla och öka benägenheten att källsortera matavfall kan vi öka produktionen av miljöneutral biogas. Det ser vi som en viktig del i den miljöutmaning som ligger framför oss.

Varmt välkommen att hälsa på oss: Monternr D:10