HomeMaker

HomeMaker

Monternummer: Innovationstorget

”HomeMaker, ett av Sveriges snabbast växande mjukvaruföretag inom fastighets- och byggbranschen. Förenklar försäljning, byggproduktion, garantiåtagande och renovering för projektutvecklare, byggbolag och fastighetsbolag”