InfraControl

InfraControl

Monternummer: A:1

Infracontrol är en systemintegratör som med sin långa erfarenhet och smarta lösningar för ledning, styrning och övervakning skapar smartare städer.

Hittills har drygt 140 anläggningsägare inom stat och kommun anslutit sig till molntjänsten Infracontrol Online för att förenkla sin tekniska förvaltning, kvalitetssäkra drift- och underhållsarbetet, sänka sina kostnader och förbättra servicen till invånare, företag och besökare.