Leading Light

Leading Light

Monternummer: C:10

Smart belysning för hållbara städer

Leading Light AB utvecklar och tillverkar smarta hållbara belysningssystem för nordiska klimatförhållanden. Utveckling och tillverkning sker i Sverige.

Möjligheter – gatubelysning
Dagens gatubelysning saknar funktionalitet, har en hög energiförbrukning och är i normalfallet tänd även om ingen är närvarande. Utomhusbelysning är den näst största utgiftsposten i svenska kommuners drift- och underhållsbudget, elförbrukningen står för merparten. Infrastrukturen för belysning är outnyttjad som resurs för behovsstyrda flöden, kommunikation och mätpunkter. Många platser saknar dessutom belysning och är kostsamt att dra el till. Där finns ett stort behov av s.k ”offgrid” belysning, d v s belysning som drivs via alternativa energikällor som sol.

Vår lösning – del av den hållbara staden
Framtidens gatubelysning innehåller intelligens vilket gör det möjligt att skapa nya typer av samhällstjänster som tex att mäta trafikflöde, luftkvalité, övervakning, väderförhållanden samt andra nyttofunktioner. Miljömål och kostnadsbesparingar driver fram nya styrfunktioner och drift via förnybar energi. I framtiden kommer det att vara tänt när det behövs och med ett ljusflöde som är anpassat för varje unik situation. På många platser kommer belysningen drivas av 100% solenergi ”off-grid”. Även hybridlösningar (sol+el) kommer att bli aktuella enligt branschexperter. På andra platser kommer belysningen dessutom vara styrd efter trafikflöden och närvaro. Belysningen kommer själv att meddela när den behöver service