Smarta städer 2018

28-29 nov | Kistamässan

Sveriges viktigaste mötesplats för framtidens stad och samhälle

Konferensen är en branschöverskridande storsatsning med talare från näringsliv, offentlig sektor och akademin.
Programmet är framtaget i nära samarbete med branschorganisationer, företag, kommuner och myndigheter i Sverige som
alla verkar för den smarta och hållbara staden.

Programmet som helhet är agendasättande för definitionen av smarta städer och ger branschen en överblick av trender
och planerade projekt. Innehållet i programmet levererar processverktyg och förklaringsmodeller som kan omsättas i
det praktiska arbetet för deltagarna samt lyfter fram praktiska lösningar som ger verksamhets- och affärsnytta.

Konferensens teman

Under respektive programspår får du ta del av initiativ och pågående projekt

Urban
mobilitet

Utveckling av hållbara och intelligenta transportsystem, nya trafiklösningar för flöden och rörelse i staden.

Medskapande
medborgare

Hur vi involverar fler i stadens hållbara utveckling med hjälp av exempelvis sensordata och visualisering för bättre kommunikation och beslutsunderlag.

Trygga
samhällen

Hur skapar vi trygga miljöer för invånare som rör sig i staden och även för den data vi lämnar efter oss?

Hållbar
energianvändning

Hur vi kan använda oss av nya energikällor och optimera våra energiförbrukning i den hållbara och uppkopplade staden.

Som deltagare på konferensen får du

Lyssna och lära av experter

 • Du får en inblick i det strategiska arbete som pågår kring smarta städer och hållbarhet i Sverige.
 • Ta del av högaktuella teman och praktikfall inom ämnen som uppkopplad infrastruktur, medskapande medborgare, trygga samhällen och urban mobilitet.
 • Utvecklas i din yrkesroll genom ny kunskap, forskning, riktlinjer, perspektiv och verktyg som hjälper dig att omsätta detta i praktiken i ditt eget arbete.

Delta, bidra och utveckla

 • Möjlighet att knyta branschöverskridande kontakter med personer som arbetar mot samma mål.
 • Bli en del i den viktiga diskussionen och bidra till kunskapsutbyte och samverkan som tar oss framåt.

Besök Smarta städer om du arbetar med

 • Stadsplanering, Samhällsbyggnad, Arkitektur
 • Infrastruktur, Transporter
 • Energi
 • Hållbarhet och miljö
 • Säkerhet
 • Visualisering med AR, VR, 3D/4D
 • Digitalisering, IoT, Geodata, GIS

Konferensen arrangeras av Easyfairs i samarbete med Geoforum Sverige,
branschorganisationen inom geodataområdet.