Inledning

09:00- 12:15 Sessioner i fyra valbara spår

Torsdagen inleds med parallella sessioner de fyra spåren. Klicka på respektive spår för att se programpunkterna.

09:00- 12:15 Spår: Uppkopplad infrastruktur

2017-11-23

09:00- 12:15 Spår: Hållbar och trygg miljö

2017-11-23

09:00 - 12:15 Spår: Medskapande medborgare

2017-11-23

12:15 Lunch

13:15-16:00: Gemensamma sessioner

Eftermiddagen avslutas gemensamt med keynotes  och ett inspirerande avslutstal!