Nedan finner du konferensprogrammet för Smarta städer 28 november

Detta är ett preliminärt program som kontinuerligt uppdateras och kan komma att ändras

Program 28 november

Lunch 12:00-13:00

Fyra parallella spår

De fyra parallella bryts av med en paus mellan 15:00-15:30

Trygga samhällen

Sal M2

2018-11-28

Hållbar energianvändning

Sal M6

2018-11-28

Medskapande medborgare

Sal M7

2018-11-28

Urban mobilitet

Sal M8

2018-11-28

2018-11-29

Avslutning 17:30

Mingel 17:45-18:45