Nedan finner du konferensprogrammet för Smarta städer 29 november

Detta är ett preliminärt program som kontinuerligt uppdateras och  kan komma att ändras

Program 29 november

Fyra parallella spår

De fyra parallella bryts av med en DEMO-DRIVE och fika i utställningen mellan 10.00-11.00

Trygga samhällen

Sal M2

2018-11-29

Hållbar energianvändning

Sal M6

2018-11-29

Medskapande medborgare

Sal M7

2018-11-29

Urban mobilitet

Sal M8

2018-11-29

Lunch 12:00-13:00

2018-11-29

Konferensen är slut 16:30