Kostnadsfria seminarier på mässans scen!

På Smarta städer kan du som mässbesökare lyssna till lärorika seminarier på mässans scen- helt kostnadsfritt! Nedan ser du några av de talare och programpunkter som redan är klara. Programmet uppdateras löpande, så håll utkik!

Program onsdag 22 nov

11:00-11:30

Charlotta Holm Hildebrand

(Tf) förbundsdirektör vid Sveriges Arkitekter

Arkitektur, trä och digitalisering – hur går det ihop?

Trä och digitalisering är två buzzwords i branschen. Många projektutvecklare och arkitekter väljer redan trästomme som standard. Vi lär oss mer om träets goda egenskaper hela tiden. Men varför är trä framtiden och varför trä och digitalisering? Om detta talar Sandra Frank, Marknadschef på Folkhem och Charlotta Holm Hildebrand, Tf Förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

12:00-12:30

Sepehr Mousavi

SUSTAINABILITY STRATEGIST, Plantagon

Grön symbios: Katalysator för den smarta staden

Sepehr Mousavi är hållbarhetsstrateg på företaget Plantagon, ordförande för den Svenska nationella kommittén ‘’hållbara smarta städer och samhällen’’ på Swedish Standards Institute och representant of av den Europeiska sektorforumet Sustainable Smart Cities and Communities (SSCC SF). Arbetet innefattar  multidisciplinärt, hållbar och holistisk stadsplanering samt industriell symbios och cirkulär ekonomi.  Plantagon är ett innovationsföretag inom det snabbt växande området urban agriculture med koppling till globala utmaningar som matsäkerhet under begreppet hållbara smarta städer. Plantagon startade 2008 och har utvecklat en egen lösning för vertikal odling samt konceptet Agritechture som möjliggör för städer och fastighetsbranschen att inkludera stadsodling på ett lönsamt och hållbart sätt.

13:00-13:30

Jenny Ångman

Miljöstrategisk chef, Järfälla kommun

Järfälla- den hållbara kommunen som växer så det knakar!

Lyssna till Jenny Ångman, Miljöstrategisk Chef på Järfälla kommun om flera intressanta frågeställningar som:

  • Exploatera i rätt lägen på ett hållbart sätt
  • Olika samverkansmodeller är positivt
  • God vattenkvalitet vid exploatering – en utmaning!
  • Så bevarar vi stora grönområden

14:00-14:30

Christian Wictorin

Civilekonom och smart city-expert, IP-Only

Hur skapar vi öppna ekosystem för det hållbara smarta samhället?

Hållbara smarta samhällen handlar till stor del om att skapa ekosystem av uppkopplade digitala lösningar som hjälper samhället att bli mer dynamiskt och reagera på omvärldsfaktorer.  Genom att resurseffektivisera kan vi minska miljöbelastningen, öka tillgängligheten samt skapa delaktighet och knyta samman människor. Grunden till ekosystemen är en väl utbyggd fiberinfrastruktur kompletterad med andra tekniker för uppkoppling. Först när den finns på plats kan ekosystem växa fram på allvar. Vilka krav kommer det att ställas på infrastrukturen för att skapa det hållbara smarta samhället? Hur kommer digitala lösningar förändra befintliga affärsmodeller och vilka exempel finns det som vi kan lära oss av? Hur skapar vi tillsammans öppna ekosystem för det hållbara smarta samhället?

15:00-15:30

Anders Ejlertsson

Miljökonsult/ägare, Klimatsmartbyggande

Vad är hållbart byggmaterial?

Vi pratar om att det behövs 700000 bostäder på ca 10 år. Omräknat i byggmaterial innebär detta 24 miljoner m3 betong och kring 60 miljoner m2 invändiga yta. Att detta är sunda och robusta byggmaterial är avgörande för att vi inte bara skall producera volym, utan också kvalitet. Men vad är då ett hållbart byggmaterial och är ett byggmaterial hållbart bara för att det finns i Sunda Hus, Byggvarubedömningen eller Basta? Missa inte detta seminarium med Anders Ejlertsson, Miljökonsult/ägare på Klimatsmartbyggande!

Program torsdag 23 nov

10:00-10:30

Mattias Goldmann

VD, Fores

Allt på en gång!

Den 1 januari börjar Sveriges nya klimatlag att gälla, med mest långtgående ambitioner i världen. Samtidigt konkretiseras det globala Parisavtalet steg för steg, och kampen om ledarskapet inom hållbarhet skärps. För att på allvar ta täten står det klart att bränslen, bilar, bygg och boende måste samordnas bättre – vilket också ger helt nya synergimöjligheter! Mattias Goldmann, nyligen hemkommen från FN:s klimattoppmöte COP23 i Bonn, reder ut begreppen och pekar på spännande utmaningar för oss alla!

11:00-11:30

Magnus Edström

Kommunalråd, Västerås stad

Sveriges största plusenergihus i Västerås

Ta del av insikter från Magnus Edström, Kommunalråd i Västerås stad om bland annat:

  • Markanvisning ett kraftfullt verktyg
  • Utmana istället för att kräva så gjorde vi det möjligt

12:00-12:30

Ledande komfort och energihushållning med ekonomiska framgångar – byggt sedan 2010

  • Närmast till nollenergi-byggnader
  • Goda exempel från verkligheten
  • Del av en positiv utveckling i Knivsta kommun

Simone Kreutzer Vd, IG Passivhus Sverige AB Internationell passivhusexpert Energisamordnare

Kent Ryberg Näringslivsutvecklare Knivsta Kommun

 

Michael Englund ÅWL Arkitekter AB Arkitekt SAR/MSA, Internationell passivhusexpert

13:00-13:30

Anders Ejlertsson

Miljökonsult/ägare, Klimatsmartbyggande

Lera i modern inomhusmiljö

Invändigt applicerad lera erbjuda stora fördelar för vår inomhusmiljö och ger en känsla av harmoni och välbehag. Inga farliga kemikalier, inga tillsatser, lågt co2 innehåll, resurseffektivt, fuktbuffrande, energilagrande, luftrenande och estetiskt tilltalande. Det går att hålla på rätt länge när det gäller lera…. I Tyskland finns sedan länge standardiserade lerprodukter och appliceringssystem som möjliggör ett storskaligt utnyttjande i konventionella byggprojekt. Kort och gott är lera ett modernt byggmaterial som erbjuder väldigt många fördelar i ett modernt byggande.

14:00-14:30

Mark T Smith

Professor, KTH och Kista Mentorspace

Human Development and the Role of Education in Smart Cities

Vision and planning for Smart Cities need to take into account how these urban environments will contribute to the development of their citizens. The technology that will create connected infrastructure will also change the way knowledge will be provided, shared, and used. The Kista Mentorspace and the startup company Inicio form a unique environment that works with schools and communities to include education and human development as one of the goals for future Smart Cities. The ways that the Kista Mentorspace and Inicio accomplish this along with innovative workshops will be presented at the exhibition.

15:00-15:30

Åsa Minoz

Expert på innovation och delningsekonomi, shareSE

Ökat delande för utveckling av hållbara och attraktiva städer – medborgare som medskapare

Hur kan städer involvera medborgare i att skapa mer hållbara och attraktiva städer genom ökat delande? Hur kan delningsekonomi eller kollaborativ ekonomi vara en central del i att samskapa staden? Vad görs i städer som Seoul, Amsterdam, Barcelona och New York? Vad innebär det att vara en Sharing City och varför är det intressant i svenska städer som exempelvis Göteborg, Malmö och Stockholm. Ta del av spännande exempel i framkant från när och fjärran kring initiativ från företag, offentliga organisationer och civilsamhälle som förändrar hur vi kan skapa den smarta hållbara staden.