Christian Wictorin

chef digitalisering och telecom, WSP Sverige

Christian Wictorin

chef digitalisering och telecom, WSP Sverige

Biografi

Christian Wictorin, chef Smart City & Digital Strategy på WSP, är utbildad civilekonom och har affärs- och verksamhetsutveckling inom digitalisering, telekom och bredbandsfrågor som huvudsaklig kompetens. I sin roll på WSP hjälper han kommuner, städer, fastighetsägare och operatörer att se möjligheter och utveckla strategier för att bäst nyttja digitaliseringen ur ett hållbart smarta städer perspektiv.

Alla sessioner med Christian Wictorin