Fredrik Bergström

Ek.Dr. Affärsområdeschef, WSP Sverige

Fredrik Bergström

Ek.Dr. Affärsområdeschef, WSP Sverige

Biografi

Fredrik Bergström är ekonomie doktor i nationalekonomi, tidigare vd för Handelns Utredningsinstitut och sedan 2008 affärsområdeschef för WSP Analys & Strategi.: Fredrik har arbetet med handelsfrågor, frågor kopplat till infrastrukturens roll och utveckling, stads- och fastighetsutveckling, utveckling av stadsdelscentrum, regional utveckling, konjunktur. Fredrik är en uppskattad föreläsare. Fredrik är även affilierad forskare på Fastighetvetenskapliga institutionen på LTH Fredrik är ansvarig för affärsområdet WSP Analys & Strategi. Affärsområdet har ca 130 kvalificerade utredare och tar fram beslutsunderlag till många av samhällets stora samhällsutvecklingsprojekt . WSP är ett av världens största analys- och teknikkonsultföretag med knappt 40 000 medarbetare.