Karolina Pamp-Sandgren, strateg kombinerad mobilitet ÅF – Infrastruktur

Karolina Pamp-Sandgren, strateg kombinerad mobilitet ÅF – Infrastruktur

Biografi

Karolina arbetar som strateg för kombinerad mobilitet på ÅF – Infrastruktur. Hennes bakgrund är analytiker med inriktning på omvärldsanalys och kundinsikter från kollektivtrafik, detaljhandel och bank. Karolina har de senaste åren arbetat med Trafikförvaltningens innovations-uppdrag, Mobility-as-a-Service. Vilka potentiella nyttor kan mobilitetstjänster medföra och vilka utmaningar och risker måste hanteras i dagens och framtidens smarta städer.