Lisa Wistrand

Samhällsplanerare, White Arkitekter

Lisa Wistrand

Samhällsplanerare, White Arkitekter

Biografi

Lisa Wistrand är kulturgeograf och arbetar som samhällsplanerare och hållbarhetsstrateg på White Arkitekter. Hon arbetar med kommuner och privata aktörer med stadsutvecklingsprocesser och hon intresserar sig särskilt för staden som social arena, samspelet mellan människa och byggd miljö, och förutsättningarna för ett hållbart vardagsliv.