Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef, Telia Sverige

Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef, Telia Sverige

Biografi

Magnus Leonhardt, Strategi- och innovationschef Telia Sverige. Har mer än 20 års erfarenhet inom Telekom-industrin, och fokuserar idag bland annat på att utveckla Telia Sveriges portfölj av ICT-tjänster för att kunna hjälpa Telias kunder att omsätta digitaliseringens möjligheter till affärsnytta. Målet med arbetet är en ny generations telekomoperatör som är en full service ICT-leverantör till svenska företag och organisationer – med deras kunders och medborgares bästa i fokus.