Malin Granath

Universitetslektor, Linköpings Universitet

Malin Granath

Universitetslektor, Linköpings Universitet

Biografi

Malin Granath är universitetslektor i informatik och forskar om hur IT används och utvecklas i olika organisatoriska sammanhang (fokus på den smarta staden) för att förankra och tillvarata olika intressenters önskemål och behov i olika skeden och för olika ändamål, och hur dessa behov och önskemål kommer till uttryck och vilka konsekvenser de får.