Olga Kordas, programchef Viable Cities

Olga Kordas, programchef Viable Cities

Biografi

Olga Kordas är Energiplattformens föreståndare och forskarledare för UrbanT grupp vid KTH. Olga är programchef för Viable Cities – det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer. Programmet har som främsta mål att bidra till forskning och innovation inom området smarta hållbara städer – som ett led i arbetet att uppnå svenska energi- och klimatmål och stärka förutsättningarna för en hållbar tillväxt.

Alla sessioner med Olga Kordas, programchef Viable Cities