Stefan Carlson, CTO/Enhetschef på avdelningen för digital utveckling, Stockholms stad

Stefan Carlson, CTO/Enhetschef på avdelningen för digital utveckling, Stockholms stad

Biografi

Alla sessioner med Stefan Carlson, CTO/Enhetschef på avdelningen för digital utveckling, Stockholms stad