Therése Andrén

Projektledare, Swedish Standards Institute

Therése Andrén

Projektledare, Swedish Standards Institute

Biografi

Therése har arbetat med standardisering i tre år och har innan dess arbetat som IT-projektledare på ett stort börsnoterat företag med kopplingar till Västerås. På Swedish Standards Institute (SIS) projektleder hon bland annat expertgruppen som arbetar med standarder för intelligenta transportsystem. I januari fick hon rollen som sekreterare för ISO sekretariatet för området geografisk information där 40 länder deltar och bidrar med sin expertis.