Quantcast

Konferensen Smarta städer 2017

 

 

 

 

Konferensprogram

Konferensen består av både plenarföreläsningar och fyra nischade spår; Medskapande medborgare, Uppkopplad infrastruktur, Hållbart stadsdelar och Urban mobilitet. Dagarna är fyllda med inspirerande föreläsningar från både Sverige och internationellt och talarna är allt ifrån forskare, till stora företag och praktikfall från kommuner och myndigheter.

Talare och programpunkter presenteras löpande, så håll utkik! 

Keynote-talare:

Boyd Cohen

Vi är stolta att kunna presentera Boyd Cohen, Director of Research, Professor of Entrepreneurship & Sustainability på EADA Business School (Barcelona) som vår inledande Keynote-talare! Boyd Cohen är en av de mest framstående globala experterna inom området smarta städer och har bland annat tagit fram ramverket ”The smart city wheel”. 

Läs mer här

Peter Eriksson

Med ett helt nytt samverkansprogram inom just smarta städer och flera andra satsningar inom digitalisering och hållbar utveckling arbetar bostads och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) för att möta de samhällsutmaningar vi står inför. Regeringens strategiska arbete lägger grunden för kommunernas och näringslivets förutsättningar för att bygga och utveckla den smarta staden- och på konferensen får samhällets aktörer nu ta del av det arbetet under Peter Erikssons keynote-tal.

Läs mer här

Medverkande talare

Therése Andrén

Projektledare, Swedish Standards Institute

Sabina Andrén

Programsamordnare hållbara städer, Världsnaturfonden WWF

Ralf-Martin Soe

Smart City Project Manager, Head of Predictive Governance Lab, Tallinn University of Technology

Petra Dalunde

COO Urban ICT Arena

Peter Eriksson

Bostad- och Digitaliseringsminister

Oscar Monell

GIS Solution Architect, Esri Sverige

Magnus Leonhardt

Strategi- och innovationschef Telia Sverige

Magnus Hjälmdahl

Forskare och konsult inom ITS och Trafiksystem, SWECO

Lisa Elfströms

Vice VD/Marknadschef, SundaHus

Lars Backhans

VD, Esri Sverige

Karl-Filip Coenegrachts

Chief Strategy Officer, City of Gent, Belgien

Jenny Carlstedt

Expert inom IT för samhällsutveckling, SWECO

Gustaf Landahl

Avdelningschef, Stockholms stad & GrowSmarter koordinator

Eric Jeansson

Geodatastrateg, Göteborgs Stad

Cornelis Uittenbogaard

Stadsplanerare, Stiftelsen Tryggare Sverige

Boyd Cohen

Director of Research, Professor of Entrepreneurship & Sustainability

Björn Lahti

Koordinator Smarta Helsingborg

Anne Håkansson

Docent och Lektor vid ICT-skolan, KTH, nätverksledare Dataföreningen

Läs mer om Smarta städer 

Klicka här

Läs mer om konferensen

Klicka här