En arena för samverkan

Här samlas aktörer från olika branschorganisationer, kommuner, myndigheter och företag för att tillsammans arbeta för framtidens smarta och hållbara Sverige.

Vad är en smart stad?

En smart hållbar stad är en innovativ stad som använder informations- och kommunikationstekniker (IKT:er) och andra medel för att förbättra livskvaliteten, effektiviteten hos stadsfunktioner och
tjänster och konkurrenskraften, samtidigt som den säkerställer att den uppfyller nuvarande och framtida generationers behov med hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.

UNECE and ITU, October 2015

I de smarta städerna skapas bättre livsmiljöer där resurser sparas och större hänsyn tas till miljö och människors behov. Digitalisering och position är två nyckelord. Men det förutsätter fri tillgång på högkvalitativa geodata.

Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige

Hur fungerar det?

IKT

Möjliggöraren för det ”smarta” i smarta städer är användningen av informations och kommunikationsteknologier (IKT) som sammankopplar sociotekniska system, sektorer och infrastrukturer. ”smart” innefattar även stadens mänskliga kapital och sammankopplingen och kommunikationen mellan medborgare och styrande/ beslutsfattare så att staden blir en öppen arena för samskapande och innovation.

Data

De många sammankopplingarna som sker med hjälp av IKT i en smart stad bygger på flödet av data. En smart stad samlar ständigt in information om sig själv genom sensorer och system, som sedan transmitteras och slutligen analyseras. Programmerare kan sedan utveckla datadrivna applikationer, till exempel en vägskylt som kan informera om väglag och hastighets rekommendation i realtid. Motorn i den smarta staden är därför datan.