Lär känna vår silversponsor ÅF, spana in programmet nedan för att se vilka de har på plats och vad de kommer prata om under Smarta städer!

28 november

Tid

 

Programpunkt

 

10:45–11:30 Teknik i praktiken
ÅFs monter – Visual City
Visual City samlar alla utredningar och analyser inom stadsbyggnad i en dynamisk modell som gör det enkelt att testa olika scenarios, och hitta positiva synergieffekter.
Talare: Cecilia Windh, samhällsplanerare och processledare för Visual City på ÅF.
 

 

 

12:00 – 13:00

 

ÅFs monter – Den balanserade staden
Tysta områden blir mer sällsynta, vilket kräver innovativa åtgärder för bevarandet av platser som erbjuder rekreation och avkoppling.

Våra experter är på plats under hela mässan
Martin Hallberg, Sound Designer/ Concept Developer på ÅF och Samuel Tuvenlund, Acoustic Consultant Senior Specialist.

 

ÅFs monter – Citylogistik
I takt med att städerna växer ökar även behovet av varutransporter till och från staden. Hållbara transportlösningar krävs i städerna för att skapa ett trivsamt samhälle.

Vår expert är på plats under hela mässan
Pär Ström, Supply Chain Management

14:25 – 14:50  

ÅFs monter – Framtidens elnät
Hur Ellevio ser på framtidens smarta elnät och vad de har satt upp för mål? Stephan, projektledare och programansvarig på Ellevio, kommer och berättar om deras roadmap kring hur de kommer att jobba med detta. Allt från underhåll, fellokalisering, avbrottstider etc. och även hur investeringarna kommer att se ut för att realisera visionen.
Talare: Stephan Stålered, Senior Project Manager Acquisition & Integration på Ellevio.

14:30– 15:00  

Sal M8 – En Nollvision för framtidens städer
Så skapas en trygg, tillgänglig, ren och bullerfri miljö med platser där människor vill bo och leva.
Talare: Claes Tingvall, professor och seniorkonsult på ÅF. Han har tidigare varit Trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket och var med och utvecklade Nollvisionen. Karolina Pamp-Sandgren, strateg för kombinerad mobilitet på ÅF.

29 november

Tid

 

Programpunkt

 

10:00 – 11:00 Teknik i praktiken
ÅFs monter – After Summit från dag 1
Vi samlar ihop från föregående dag kring mässans fyra teman och drar ut synergier och samband – samtalet facilisteras av Kjell Person, senior smart city advisor på ÅF.
12:00 – 13:00  

ÅFs monter – Den balanserade staden
Tysta områden blir mer sällsynta, vilket kräver innovativa åtgärder för bevarandet av platser som erbjuder rekreation och avkoppling.

 

Våra experter är på plats under hela mässan
Martin Hallberg, Sound Designer/ Concept Developer på ÅF och Samuel Tuvenlund, Acoustic Consultant Senior Specialist.

 

ÅFs monter – Citylogistik
I takt med att städerna växer ökar även behovet av varutransporter till och från staden. Hållbara transportlösningar krävs i städerna för att skapa ett trivsamt samhälle.

Vår expert är på plats under hela mässan
Pär Ström, Supply Chain Management

13:30 – 14:00  

Stora scenen
Panel: Säkerhetsrisker med den smarta uppkopplade staden
Paneldeltagare: 
Lennart Waldenström, divisionschef Digital Solutions, ÅF deltar i paneldiskussionen

14:30 – 15:00  

ÅFs monter –  Smart belysning ökar tryggheten
Med smart belysning kan man t.ex. lättare övervaka staden, koppla in ambulans och polis när det behövs samt automatiskt öka ljusstyrkan vid eventuella händelser.
Talare: Ronnie Eriksson, Section Manager ÅF Lighting och en av branschens bredaste och mest erfarna profiler.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *