Arrangörer och partners

Mötesplatsen Smarta städer arrangeras av Easyfairs i samarbete med Geoforum Sverige. Agendan är framtagen i nära samarbete med organisationer, myndigheter och företag i Sverige som alla verkar för den smarta och hållbara staden.

Nedan kan du läsa mer om oss arrangörer och om alla våra partners!

Easyfairs är huvudarrangör av mässan och konferensen Smarta städer. Som en del av koncernen Artexis Easyfairs arrangerar Easyfairs över 200 events i 19 länder och är en av Europas ledande mässarrangörer. Easyfairs skapar skräddarsydda evenemang för olika branscher och deras behov av verktyg, nya lösningar, kontakter och kunskapen för att möta framtidens utmaningar.

Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet och är medarrangör av konferensen Smart städer. Geoforum Sverige representerar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi som arbetar med att samla in, analysera, berika och visualisera geodata. Tillsammans verkar de för en ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Upptäck våra samarbetspartners